tarieven

Daarnaast zijn de tarieven op aanvraag voor :

 

 Begeleiding van een kind aan huis

 Ouder-/kind begeleiding aan huis

 Ouderbegeleiding

 Training Sterker Staan met ADHD

 Kinderen uit de Knel - een programma voor gezinnen verwikkeld in een vechtscheiding

 Vergoeding vanuit PGB

 

Op dit moment is er geen wachtlijst.

De Algemene voorwaarden en Betalingsvoorwaarden zijn op verzoek te verkrijgen

Ook liggen deze ter inzage in de praktijk

Een groot aantal zorgverzekeraars vergoedt speltherapie (gedeeltelijk) via de  aanvullende verzekering.

Op de site Zorgwijzer staat welke verzekeraars speltherapie vergoeden.

 

Om de juistheid van dit overzicht te checken wordt u geadviseerd contact op te nemen met de eigen verzekering.

VERGOEDINGEN