Speltherapie is een vorm van psychotherapie voor kinderen waarbij het spel gebruikt wordt om een kind vooruit te helpen. Speltherapie kan een oplossing bieden in die gevallen  wanneer ingrijpende gebeurtenissen of psychische problemen de ontwikkeling van het kind belemmeren:

 

1. Traumatische ervaringen, waarbij te denken valt aan:

             - verlies van belangrijke personen,

             - verandering van de thuissituatie of gezinssamenstelling,

             - mishandeling of daarvan getuige zijn,

             - fysieke of geestelijke verwaarlozing,

             - ziekte, een handicap of psychiatrische problematiek van het kind zelf of gezinsleden,

             - nare gebeurtenissen zoals een ongeluk, pesten, oorlog.

 

2. Emotionele problemen, zoals:

             - problemen met het uiten van gevoelens als angst, boosheid, verdriet,

             - te weinig zelfvertrouwen,

             - een negatief zelfbeeld,

             - hechtingsproblemen.

 

3. Sociale problemen :

             - moeilijkheden in de omgang met leeftijdgenootjes (niet kunnen samenspelen, pesten, teruggetrokken gedrag),

             - moeilijkheden in de omgang met volwassenen (gedragsproblemen, slecht luisteren).

 

Wanneer kiezen voor speltherapie voor uw kind ?

Soms zitten kinderen zo in de knel, dat ze hun draai niet meer kunnen vinden:

 

                 - ze zijn prikkelbaar

                 - maken snel ruzie

                 - zijn teruggetrokken

                 - of juist drukker dan normaal

                 - slapen slecht

                 - hebben onverklaarbare buikpijn of  andere lichamelijke klacht(en)

                 - plassen weer in bed

                 - huilen snel en veel

                 - dromen angstig

                 - kunnen zich moeilijk concentreren of zijn faalangstig.


Speltherapie kan dan helpen. S
peltherapie is een hulpmiddel om een gestagneerde ontwikkeling weer op gang te brengen.

In de spelkamer, welke zo is ingericht dat het kind zoveel mogelijk vrijheid heeft om met allerlei speelgoed en expressiemateriaal te spelen, geeft het spel  het kind de gelegenheid om te ontspannen, om gedachten, gevoelens en wensen te uiten, om ervaringen te verwerken en te experimenteren met allerlei vormen van gedrag.

De speltherapeut biedt het kind de mogelijkheid tot het beleven van nieuwe ervaringen en helpt het kind om emotioneel en cognitief nieuwe inzichten te verwerven.

De speltherapeut heeft alle aandacht voor het kind en bouwt met hem of haar een vertrouwensrelatie op, wat soms enkele weken kan duren.

De therapeut volgt het kind in het spel, brengt onder woorden wat er gebeurt in het spel en/of speelt mee. De speltherapeut sluit aan bij de initiatieven van het kind, leert de speeltaal van het kind begrijpen en ondersteuning te geven bij het uiten en verwerken van problemen.

Informatie voor ouders