Waar speltherapie vooral gericht is op het kind, heeft vooral ook de ouder baat bij uitleg, waarbij uiteindelijk ook het kind geholpen wordt.

 

Ik kan een traject aanbieden, waarbij ik o.a. mijn kennis uit de door mij gevolgde training voor kindertolk gebruik.  Hierbij vormt het verhaal wat een ouder over zijn/haar kind vertelt de basis en ik vertaal dit op zo’n manier dat de ouder ook echt voelt wat het kind bedoelt: Je begrijpt je kind opeens!

 

Dit vertalingstraject is er voor iedereen. Je kind hoeft geen uitgesproken problemen te hebben. Als je het gevoel hebt dat je je kind beter zou willen begrijpen, kan ik daar met behulp van deze methode bij helpen. Het traject is laagdrempelig door de korte duur

 

Een traject bestaat uit 3 delen/gesprekken, waarbij het kind niet aanwezig is.

In het eerste gesprek vertel je over je kind. Hierbij krijg ik een gedetailleerd beeld van  het kind, hoe jij het als ouder ziet. Met dat complete verhaal ga ik aan de slag; ik ga het “vertalen”.

 

Het tweede gesprek is een terugkoppeling. We kijken samen terug op het vertelde verhaal en ik zal tijdens het terugblikken de vertaling geven. Je zal vervolgens naar huis gaan met heel veel nieuwe inzichten en tips om mee aan de slag te gaan.

 

Thuis ga je werken met alle tips. Bedenk dat je niet het kind hoeft te veranderen, maar dat je eigen bewustwording wordt ontwikkeld.

Het kind zal zich hierdoor begrepen voelen.

 

Na een afgesproken periode kom je terug voor het laatste gesprek. Hierin staan we dan samen stil bij het bereikte resultaat en hoe verder te gaan.

 

Tussen de gesprekken en ook na afloop van het traject ben ik altijd bereikbaar om te helpen met vragen.

 

Ook overtuigd van de waarde van deze methode om je kind te vertalen ? Aarzel dan niet en vraag vrijblijvend meer informatie aan via :

 

Telefoon  0321 785010 of 06 3620 2155

Email       info@de-speelboot.nl

 

 

Kinderen vertalen