privacy

De bescherming van persoonsgegevens is geregeld in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), die ook voor De Speelboot van toepassing is. De door u verstrekte persoonsgegevens en zorggegevens worden alleen gebruikt door De Speelboot en we zorgen ervoor dat onbevoegden geen toegang tot uw gegevens hebben. Als voor de behandeling van uw dossier andere organisaties uw gegevens nodig hebben, geeft De Speelboot die gegevens alleen met uw toestemming. Dit Privacy Statement is niet van toepassing op internetsites van anderen die door middel van links met de website verbonden zijn.

Omgang met uw persoonsgegevens

 Uw persoongegevens slaan wij op en gebruiken we zodat wij goede zorg aan u kunnen verlenen.

 Uw gegevens geven wij alleen door aan derden als dat nodig is voor het leveren van goede zorg. Indien hiervoor op basis van de wet specifieke toestemming is vereist, vragen we die vooraf aan u.

 U kunt onderdelen van uw persoonsgegevens bekijken. Stuurt u ons dan een schriftelijk verzoek.

 Als u vindt dat de gegevens die wij van u hebben opgeslagen niet correct zijn, mag u ons schriftelijk vragen om uw gegevens aan te passen.

 U kunt ons vragen om uw persoonsgegevens te wissen. Als wij dit doen kunnen wij (mogelijk) niet langer verantwoorde zorg aan u verlenen. De Speelboot hanteert een bewaartermijn van 15 jaar. Daarbij slaan we uw gegevens op in een inactief archief, onzichtbaar en onbruikbaar voor de normale gebruiker.

 U kunt uw toestemming tot onze verwerking van uw persoonsgegevens intrekken. Wij kunnen dan (mogelijk) geen verantwoorde zorg garanderen. Wij slaan uw gegevens in dat geval op in een inactief archief.

 U kunt bij ons bezwaar maken als u het niet eens bent met de manier waarop wij uw persoonsgegevens verwerken.

 U krijgt bericht van ons als er iets mis is gegaan met uw persoongegevens.

 Uw gegevens verwerken wij niet langer dan nodig is voor het leveren van goede zorg.

Het bovenstaande geldt ook voor persoonsgegevens die wij via derden ontvangen.

Cookies
Deze website maakt alleen gebruik van zogenaamde analytische cookies. Hiermee wordt er een beter inzicht verkregen in het functioneren van deze website. De Speelboot gebruikt hiervoor Google Analytics. Hiervoor bewaart de browser een klein tekstbestand, een zogenaamd cookie.
Analytische cookies hebben nauwelijks gevolgen voor uw privacy. De informatie die Google verzamelt wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. Uw IP-adres wordt nadrukkelijk niet meegegeven.


In een cookie worden de volgende gegevens opgeslagen:
    het adres van uw internetprovider;
    de browser die u gebruikt (zoals Internet Explorer, Chrome of Firefox);
    het tijdstip en de duur van uw bezoek;
    welke pagina's u hebt bezocht.

Een cookie slaat geen persoonsgegevens op en kan niet worden gebruikt om u op websites van anderen te volgen.

Bezwaar tegen gebruik van cookies
Heeft u bezwaar tegen het gebruik van cookies? Via de instellingen van uw browser (internetprogramma) kunt u cookies uitschakelen. Als u geen cookies accepteert, kunnen bepaalde onderdelen van de website niet goed werken.
Meer informatie over cookies en het uitschakelen hiervan vindt u op de website van de waarschuwingsdienst van het ministerie van Veiligheid en Justitie.