Tarieven

Daarnaast zijn de tarieven op aanvraag voor :

 

· Begeleiding van een kind aan huis

· Ouder-/kind begeleiding aan huis

· Ouderbegeleiding

· Training Sterker Staan met ADHD

· Kinderen uit de Knel - een programma voor gezinnen verwikkeld in een vechtscheiding 

· Vergoeding vanuit PGB 

 

Op dit moment is er geen wachtlijst.

Vergoedingen

Een groot aantal zorgverzekeraars vergoedt speltherapie (gedeeltelijk) via de  aanvullende verzekering. 

Op de site Zorgwijzer staat welke verzekeraars speltherapie vergoeden. 

 

Voor een actuele status adviseer ik contact met de eigen verzekering op te nemen.

De Algemene voorwaarden en Betalingsvoorwaarden zijn op verzoek te verkrijgen. 

Ook liggen deze ter inzage in de praktijk

Soort sessie

Kennismakingsgesprek

Intake

Spelobservatie

Speltherapie sessie

Evaluatie

Verslaglegging voor derden

Telefonisch consult (< 15 minuten)

Telefonisch consult (> 15 minuten)

Tarief 2023

Kosteloos en vrijblijvend

€80,00

€80,00

€80,00

€80,00

€125,00

Kosteloos

€80,00

Tarief 2024

Kosteloos en vrijblijvend

€85,00

€85,00

€85,00

€85,00

€140,00

Kosteloos

€85,00