Speltherapie

Speltherapie kan een oplossing bieden in die gevallen  wanneer ingrijpende gebeurtenissen of psychische problemen de ontwikkeling van het kind belemmeren:

 

1. Traumatische ervaringen zoals

             - verlies van belangrijke personen,

             - verandering van de thuissituatie of gezinssamenstelling,

             - mishandeling of daarvan getuige zijn,

             - fysieke of geestelijke verwaarlozing,

             - ziekte, een handicap of psychiatrische problematiek van het kind zelf of gezinsleden,

             - nare gebeurtenissen zoals een ongeluk, pesten, oorlog.

 

2. Emotionele problemen

             - problemen met het uiten van gevoelens als angst, boosheid, verdriet,

             - te weinig zelfvertrouwen,

             - een negatief zelfbeeld,

             - hechtingsproblemen.

 

3. Sociale problemen :

             - moeilijkheden in de omgang met leeftijdgenootjes (niet kunnen samenspelen, pesten, teruggetrokken gedrag),

             - moeilijkheden in de omgang met volwassenen (gedragsproblemen, slecht luisteren).

 

Wanneer kiezen voor speltherapie ?

 

Soms zitten kinderen zo in de knel, dat ze hun draai niet meer kunnen vinden:

 

                 - ze zijn prikkelbaar

                 - maken snel ruzie

                 - zijn teruggetrokken

                 - of juist drukker dan normaal

                 - slapen slecht

                 - hebben onverklaarbare buikpijn of  andere lichamelijke klacht(en)

                 - plassen weer in bed

                 - huilen snel en veel

                 - dromen angstig

                 - kunnen zich moeilijk concentreren of zijn faalangstig.


Speltherapie kan dan helpen. Het is een hulpmiddel om een gestagneerde ontwikkeling weer op gang te brengen.

De spelkamer is zo ingericht dat het kind zoveel mogelijk vrijheid heeft om met allerlei speelgoed en expressiemateriaal te spelen.

Zo geeft het spel  het kind de gelegenheid om te ontspannen, om gedachten, gevoelens en wensen te uiten, om ervaringen te verwerken en te experimenteren met allerlei vormen van gedrag.

Ik bied het kind de mogelijkheid tot het beleven van nieuwe ervaringen en help daarmee het kind om emotioneel en cognitief nieuwe inzichten te verwerven.

Door alle aandacht voor het kind te kunnen nemen bouw ik met hem of haar een vertrouwensrelatie op. Dat kan soms enkele weken duren.

Ik volg het kind in het spel, breng onder woorden wat er gebeurt in het spel en speel soms mee. Zo kan ik aansluiten bij de initiatieven van het kind, leer zo de speeltaal van het kind begrijpen en kan op die manier ondersteuning geven bij het uiten en verwerken van problemen